Home »

 
 

Контроль знань

 
 

Контроль, або перевірка результатів навчання, є обов’язковим компонентом процесу навчання. Він має місце на всіх стадіях процесу навчання, але особливого значення набуває після вивчення якого-небудь розділу програми і завершення ступеня навчання. Суть перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня освоєння знань учнями, який повинен відповідати освітньому стандарту з даної програми, предмету.

В цілому функція контролю полягає у встановленні рівня засвоєння знань на всіх етапах навчання, у вимірі ефективності навчального процесу та успішності.

Сама форма дистанційного навчання значно ускладнює повноцінний контроль знань через віддаленість у просторі, а іноді навіть і в часі навчається, і викладача.

Суть проблеми полягає, насамперед, у необхідності точно ідентифікувати учня і дотримати необхідні формальності у відповідності з діючими в даний час вимогами освіти.

У дистанційною формою, проблема контролю навчальної діяльності учнів стає однією з ключових при проектуванні навчальних курсів та їх впровадженні.

При ДО приймають спеціальні заходи для забезпечення достовірності даних здійснюваного контролю:

організацією системи доступу до навчальних ресурсів за індивідуальними паролів і ідентифікаторів; використанням різних шифрів і кодувань для захисту самих тестів від несанкціонованого доступу, запуском програм тестування строго по паролів; організацією та проведенням контрольних заходів на базі сертифікованих регіональних навчальних центрів, що мають доступ до Інтернету;
використанням додаткових периферійних пристроїв, наприклад відеокамер, пристроїв введення індивідуального пін-коду;
жорстким обмеженням часу на відповідь, випадковим перемішуванням варіантів відповідей і завдань з обширного банку;
статистичної захистом при тестуванні – дані протоколів оцінюються за допомогою спеціальних алгоритмів багатовимірного аналізу даних, що дозволяють виявити підробку, особливо у випадку систематичного і масового підроблення.
Телеконференції використовують як залікові роботи в тому випадку, якщо тема, вивчена учнями, вимагає обговорення, а викладачповинен дізнатися глибинне розуміння учнями суті досліджуваних явищ, розібратися в їх світогляді, дізнатися особисту думку з якого-небудь питання. Для ДО гуманітарних дисциплін телеконференції повинні стати невід’ємною частиною навчального процесу, оскільки тільки вони дозволять оцінити вміння учнів брати участь у дискусії, аргументувати і т.д.

З точки зору технічної реалізації в мережі телеконференції можуть бути організовані:

  • в асинхронному режимі (групи новин, списки розсилки);
  • у синхронному режимі (IRC, чат-конференції);
  • як відеотелеконференції.

При проведенні телеконференції учнів можна оцінювати за такими критеріями:

  • рівню активності в дискусії (кількість виступів);
  • вмінню задавати питання по темі дискусії;
  • вмінню аргументовано відповідати на запитання;
  • інформованості, знанню першоджерел інформації;
  • вмінню точно використовувати терміни і поняття з теми, що вивчається;
  • вмінню виділяти головну думку.

Останнім часом замість традиційного поняття «контроль», крім вже згадуваного поняття «діагностика» все частіше стали використовувати поняття моніторинг. Під моніторингом у системі «педагог – який навчається» розуміється сукупність контролюючих та диагностирующих заходів, обумовлених целеполаганием процесу навчання і передбачають в динаміці рівні засвоєння учнями матеріалу і його коригування. Інакше кажучи, моніторинг – це безперервні контролюючі дії в системі «педагог – який навчається», що дозволяють спостерігати (і коригувати в міру необхідності) просування учня від незнання до знання. Моніторинг – це регулярне відстеження якості засвоєння знань і умінь у навчальному процесі.

До початку тестування координатору необхідно враховувати наступні питання. Як завантажувати тестові завдання – по ходу тестування або попередньо?

Чи є необхідність учню отримувати з сервера і встановлювати на своєму комп’ютері додаткове програмне забезпечення?

При попередній завантаженні тестових завдань тестовані можуть;

а) вибрати зручний час, коли пропускна спроможність каналів зв’язку вище, отримати необхідні матеріали, відключитися від мережі Інтернет і спокійно працювати над тестом, не турбуючись про кожну хвилину підключення до мережі; позбавитися від тривалого очікування появи на екрані чергового тестового займи;

б) багаторазово використовувати завантажені раніше файли.

Організація ефективного ДО в умовах Інтернету неможлива без обліку, з одного боку, особливостей телекомунікаційного середовища, а з іншого – особливостей поведінки людини в цьому середовищі. Інтернет представляється учасникам процесу ДО (учням, викладачам) в якості нової комунікаційного середовища, яка породжує нові ситуації і відносини.

This post is also available in: Russian