Home »

 
 

Значення навчання у хмарах

 
 
  • Ефективне використання навчальних площ (відпадає необхідність виділяти окремі і спеціально обладнані приміщення під традиційні комп’ютерні класи)
  • Кардинальне скорочення витрат, необхідних на створення і підтримку комп’ютерних класів
  • Якісно інший рівень отримання сучасних знань за фахом – студенти отримують можливість перебувати в процесі навчання в будь-який час і в будь-якому місці, де є Інтернет
  • Можливість швидко створювати, адаптувати і тиражувати освітні сервіси в ході навчального процесу
  • Можливість для студентів здійснювати зворотний зв’язок з викладачем шляхом оцінки та коментування пропонованих ним освітніх сервісів
  • Гарантія ліцензійної чистоти ПЗ, що використовується в процесі навчання
  • Скорочення витрат на ліцензійне ПЗ шляхом створення функціонально еквівалентних освітніх сервісів на базі ПЗ з відкритим кодом
  • Мінімізацію кількості ліцензій за рахунок їх централізованого використання;
  • Централізоване адміністрування програмних та інформаційних ресурсів, що використовуються в навчальному процесі
  • Ефективне використання кластерних обчислювальних систем, наявних у вузі.

This post is also available in: Russian