Home »

 
 

Навчання ІТ в Хмарах

 
 

У сучасних умовах перед системою освіта виникло безліч завдань, для вирішення яких необхідне використання інформаційних технологій. Саме шляхом введення ІТ можливо досягти ефективного управління та функціонування системи освіти.

Практика показує, що автоматизований збір даних, їх обробка та зберігання необхідні не тільки для фінансово-господарського управління в системі освіти. ІТ все частіше є основою для управління навчальним процесом і забезпечують його підтримку. Безперервно збільшується кількість вищих навчальних закладів (ВНЗ), які мають власні сайти в мережі Інтернет. Це дає можливість розміщувати інформацію, яка стосується вузів, і тримати зв’язок зі студентами, викладачами, вченими, підприємцями і всіма, хто зацікавлений в діяльності вузу. У багатьох розвинених країнах світу автоматизація торкнулася процесів ліцензування та акредитації. Це забезпечує зручність подання необхідних звітних документів і прозорість прийняття рішень відповідальними органами. Крім цього, широкого поширення набула дистанційна освіта, яка дозволяє отримувати знання з будь-якої точки світу в зручний час. На цьому грунті склалося поняття «Віртуального університету».

Проблемам ІТ у галузі освіти присвячено чимало робіт, розглядають розробку цілісних інформаційних систем ВНЗ та створення окремих підсистем, що виконують певні функції для забезпечення.

This post is also available in: Russian